Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Konferencja Partnerów Dolnośląskiego Klastra Lotniczego

We wtorek 21 listopada partnerzy Stowarzyszenia Dolnośląski Klaster Lotniczy spotkali się w Legnicy, żeby rozmawiać o przyszłości branży lotniczej w regionie. Tematem konferencji, w której wzięły udział: firmy z branży lotniczej, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowo-badawcze oraz firmy współpracujące z branżą lotniczą, był „Rozwój współpracy oraz zacieśnianie więzi partnerskiej wśród członków Dolnośląskiego Klastra Lotniczego”.

Konferencja pod patronatem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dała uczestnikom możliwość prezentacji swojej działalności oraz stanowiła doskonałą okazję do nawiązania kontaktów biznesowych.

Nazwa Dolnośląski Klaster Lotniczy zawiera w sobie trzy kluczowe elementy. Pierwszym z nich jest Dolny Śląsk – drugie najbogatsze i najatrakcyjniejsze pod względem inwestycyjnym województwo w Polsce. Aż 30 procent inwestycji w strefach, w 2016 roku to te powstałe na Dolnym Śląsku. Drugim elementem jest Klaster, czyli współpraca. Rozumiana jako wspólne działanie firm reprezentujących przemysł lotniczy, instytucji publicznych i instytucji otocznia biznesu, jednostek naukowo – badawczych, firm i instytucji działających na rzecz branży lotniczej. Trzeci element to branża lotnicza – synonim najnowocześniejszych technologii na świecie, skupiająca najwybitniejszych specjalistów i inżynierów. Jej progres determinuje rozwój innowacyjności regionu oraz zwiększenie dostępu do wykwalifikowanej kadry – mówi Witold Lech Idczak Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.– Połączenie tych trzech elementów sprawiło, że spotkaliśmy się na konferencji, która jest kolejnym krokiem rozwoju i współpracy partnerów działających w ramach Dolnośląskiego Klastra Lotniczego – podsumowuje Witold Lech Idczak.

Dolnośląski Klaster Lotniczy to obecnie 25 partnerów. W klastrze działają zarówno wielkie światowe korporacje, jak i rodzime innowacyjne firmy. – Nasza branża zapewnia milionom osób na całym świecie możliwość podróżowania w najodleglejsze zakątki świata. To my na co dzień projektujemy, produkujemy i serwisujemy statki powietrzne, które każdego dnia startują i bezpiecznie lądują gdzieś na świecie – mówi Radosław Majda Prezes Dolnośląskiego Klastra Lotniczego oraz Prezes Zarządu wrocławskiego oddziału UTC Aerocpace Systems, który zatrudnia 1070 osób.  – To bardzo perspektywiczna branża, biorąc pod uwagę prognozy wzrostu. Nie widać tego na co dzień, ale w Polsce w branży lotniczej pracuje kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dolnośląski Klaster Lotniczy powstał z myślą
o wspieraniu branży lotniczej w regionie: wymiany doświadczeń, współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, aż wreszcie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, w tym również Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną –
tłumaczy Radosław Majda.

 

Priorytetowym celem działań Dolnośląskiego Klastra Lotniczego jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstw powiązanych z branżą lotniczą, prowadzących działalność na terenie Regionu Polski Południowo- Zachodniej. Partnerzy Klastra współpracują, aby stworzyć dogodne warunki do rozwoju i lokowania nowych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego na tym terenie, promować polski przemysł lotniczy za granicą oraz rozwijać sektor badawczo – rozwojowy. Odbywa się to m.in. poprzez współpracę, wspieranie działalności przemysłowej, transfer wiedzy i wymianę doświadczeń produkcyjnych, handlowych i organizacyjnych, wzajemna pomoc w poszukiwaniu wykwalifikowanych kadr oraz organizacji szkoleń i warsztatów.

MM/MP