Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu dołączył do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego

Wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu Anna Król w piątek 15 lutego uroczyście podpisali deklarację partnerską przystąpienia szkoły do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego (DKE). 

Zespół Szkół z Żagania dołączył do DKE jako 105 partner. Placówka  łączy tradycję
z nowoczesnością i europejskim wymiarem kształcenia. To przede wszystkim szkoła przyjazna dla ucznia, bezpieczna, dobrze przygotowująca do egzaminów zewnętrznych i stwarzająca warunki do wszechstronnego rozwoju osobistego, zapewniając przyjazną atmosferę do nauki.

Na zespół szkół składa się: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, gdzie szczególnym zainteresowaniem cieszy się kształcenie na kierunku technik logistyk oraz Szkoła Branżowa I Stopnia, gdzie nauka zawodu prowadzona jest w specjalnościach: ślusarz, elektromechanik , stolarz, piekarz, cukiernik, kucharz, elektryk, fryzjer, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, monter – elektronik, sprzedawca.