Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W LUBANIU DOŁĄCZYŁ DO DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA EDUKACYJNEGO

Wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (LSSE) Przemysław Bożek oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu Lidia Błażków we wtorek 2 kwietnia uroczyście podpisali deklarację partnerską przystąpienia szkoły do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego (DKE).

Zespół Szkół jest jednym z największych w powiecie lubańskim. Posiada Certyfikaty Szkoły Przyjaznej Uczniom, Super Szkoły oraz Tytuł Szkoły z Klasą. Ten tytuł w tym roku otrzymali również  nauczyciele szkoły.

Domeną szkoły są przede wszystkim uczniowie, ale również baza dydaktyczna. Szkoła posiada pięć sal informatycznych ze stałym łączem internetowym, tablice multimedialne oraz centrum multimedialne w bibliotece szkolnej, profesjonalną i nowoczesną pracownię gastronomiczną, a także bogatą bazę sportową.

W Zespole Szkół uczniowie kształcą się w pięciu kierunkach technicznych: technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik spedytor.

Od stycznia 2018r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu- realizuje  projekt z obszaru kształcenia zawodowego pn. „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim”.

Projekt skierowany jest  do uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do nauczycieli przedmiotów zawodowych. W ramach projektu  uczniowie wzięli już  udział w płatnych stażach u przedsiębiorców na terenie Dolnego Śląska, obozach naukowych i obozach językowych branżowych.