Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Witaj szkoło z Dolnośląskim Klastrem Edukacyjnym

Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęty! Po zasłużonych wakacjach, przyszedł czas na kolejne miesiące edukacji. 1 września nowy rok szkolny uroczyście zainaugurowały m.in. legnickie szkoły techniczne i zawodowe. Z tej okazji Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, jako lider Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego (DKL) oraz Ministerstwo Gospodarki, patron DKL, udzieliły wsparcia na doposażenie pracowni kształcenia zawodowego i sal egzaminacyjnych w pięciu szkołach.

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego symboliczne bony na zakup sprzętu z rąk Ilony Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Andrzej Niemca, Wiceprezesa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, odebrali dyrektorzy następujących placówek edukacyjnych:

1.Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy
2.Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy
3.Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy
4.Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy
5.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy

Każdy z przekazanych bonów opiewał na kwotę 2 tys. zł.

***
Dolnośląski Klaster Edukacyjny (DKL) – został powołany do życia 9 kwietnia br. przez ponad 50 partnerów, w tym firmy, szkoły zawodowe i techniczne, uczelnie wyższe, samorządy lokalne i władze województwa, izbę rzemieślniczą oraz kuratorium oświaty. Inicjatywa rośnie w siłę. Niedawno 7 kolejnych podmiotów dołączyło do DKL. Współpraca na styku nauki i biznesu w ramach klastra ma pomóc wypracować swoistą modę na szkoły zawodowe kształcące specjalistów, na których po skończeniu edukacji czeka pewna praca. Przedsięwzięciu patronują Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dolnośląski Klaster Edukacyjny jest naturalną odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na młodych, dobrze wykształconych specjalistów, posiadających zarówno niezbędne umiejętności techniczne, jak i wiedzę dotyczącą standardów pracy w firmach. Szkolnictwo „uszyte” na miarę przedsiębiorców jest celem klastra, który ma koordynować działania w zakresie powstawania klas patronackich i rozwijania idei kształcenia dualnego.