Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Warsztaty diagnostyczne MEN

5 lutego 2019 r. dwuosobowa delegacja Departamentu Projektów Strategicznych, Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., uczestniczyła w warsztatach diagnostycznych dla interesariuszy Zintegrowanej Strategii Umiejętności organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z OECD – Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Celem warsztatów było wypracowanie strategii na rzecz wsparcia większego uczestnictwa dorosłych w uczeniu się we wszystkich formach, zmniejszenia niedopasowania umiejętności na rynku pracy poprzez lepsze dostosowanie systemu kształcenia oraz szkolenia, zwiększenia wykorzystania umiejętności na rynku pracy i w miejscu pracy, a także wzmocnienia koordynacji i struktur zarządzania umiejętnościami.