Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Szkoła z Wilna partnerem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego

Wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (LSSE) Przemysław Bożek wraz z Dyrektorem Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie Czesławem Dawidowiczem, w sobotę 13 kwietnia 2019 roku w Wilnie, uroczyście podpisali deklarację partnerską przystąpienia placówki do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego (DKE).

Misją szkoły jest wychowanie otwartego, wolnego obywatela, który świadomie i uczciwie potrafi wykorzystać swoje zdolności i umiejętności, natomiast do głównych jej zadań należy m. in. indywidualizowanie treści nauczania, rozwijanie aktywności uczniów w dziedzinie samorealizacji i zarządzania, pielęgnowanie narodowej i obywatelskiej świadomości, a także tworzenie odpowiedniego środowiska do nauki. W szkole organizowane są konferencje naukowe, olimpiady oraz konkursy, a o sukcesach uczniów świadczą liczne artykuły w prasie. Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie umiejscowione jest w bardzo dogodnym miejscu, niedaleko dworca autobusowego i kolejowego, co ułatwia dojazd uczniom zamieszkałym w całym rejonie Wileńskim, a także trockim i solecznickim.

Z Liceum współpracują nie tylko szkoły znajdujące się w Wilnie, ale również Muzeum, Biblioteka Adama Mickiewicza, Wileńskie Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Centrum Zdrowia, które na co dzień pomaga rozwiązywać problemy młodzieży. Szkoła kładzie duży nacisk na doskonalenie kompetencji nauczycieli w stosowaniu technik komputerowych oraz podnoszenie kwalifikacji w realizowaniu Nowych Podstaw Programowych.

Ważnym punktem wizyty przedstawicieli LSSE w Wilnie było także zainicjowanie podpisania porozumienia o współpracy w zakresie działań na rzecz krzewienia postaw patriotycznych, pomiędzy Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, a Fundacją „Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4-ego Ułanów Zaniemeńskich”. Porozumienie podpisali: Dyrektor szkoły Czesław Dawidowicz oraz Prezes Zarządu Fundacji Arkadiusz Chodorowski, który podkreślił jak ważne jest nawiązanie kontaktów z polską szkołą. Podjęcie wspólnych działań dotyczyć będzie upowszechniania i propagowania wiedzy historycznej dotyczącej Polski oraz Pułku 4-ego Ułanów Zaniemeńskich, upowszechniania kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego, krzewienia postaw patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, integracja polsko-litewskiej młodzieży oraz inicjowania działań edukacyjnych o charakterze patriotycznym.