Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Spotkanie w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego

Tworzenie przestrzeni dla rozwoju młodego pokolenia

W ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgromadzili się  przedstawiciele uczelni oraz szkół wyższych należących do klastra.

Spotkanie służyło zapoznaniu partnerów klastra z zarządem LSSE oraz określeniu kierunków działania.

Uczestnicy spotkania Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.

Przedstawiciele klastra wskazali inicjatywy, których realizacja jest możliwa w perspektywie najbliższych tygodni. Dyskusja o celach i działaniu w zakresie praktyk i stażów pozwoliła podjąć działania w kierunku nowego projektu, który jest przygotowywany, a którego atrakcyjna forma pobudzi firmy działające w strefie do pełnego zaangażowania w klastrze edukacyjnym.

Praktyki i staże, które umożliwiają uczelnie i szkoły wyższe, a także licea profilowane i technika nie podnoszą tylko prestiżu firm, które umożliwiają tego typu kształcenie, ale służą podnoszeniu renomy naszych rodzimych uczelni i szkół – podkreślił Tadeusz Lewandowski , prodziekan ds. studenckich w Politechnice Wrocławskiej.

Witold Lech Idczak, prezes LSSE, odnosząc się do kwestii praktyk w firmach działających w strefie wskazał na ważny kierunek nauczania języków. – Języki obce mają istotne znaczenie w kształceniu młodego pokolenia. Potrzebne jest nie tylko kształcenie w kierunku przygotowania praktycznego, ale także przygotowanie umożliwiające komunikacje językową – podkreślił prezes Idczak.

Przedstawiciele placówek oświatowych i firm działających w klastrze edukacyjnym LSSE.

Uczestnicy spotkania wskazali także na włączanie się w promocję inicjatyw, które w dalszej perspektywie pozwolą wypracować model kształcenia praktycznego młodzieży uczącej się i studiującej na różnych kierunkach. – Firmy w naszej strefie są otwarte na praktyczne przyuczanie do zawodów bo jest to dla nich szansa na pozyskanie nowych pracowników już z doświadczeniem, przygotowanych do pracy na konkretnych stanowiskach – wskazał prezes LSSE Witold Lech Idczak.