Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Spotkanie Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego

31 marca o godzinie 11.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyło się spotkanie Partnerów Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm LSSE, samorządów i instytucji okołobiznesowych, a także dyrektorzy i kierownicy szkolenia praktycznego szkół należących do Klastra. Celem spotkania było podsumowanie działań Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego oraz przedstawienie planów Klastra na najbliższy rok.

Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z elementami reformy edukacji i ze zmianami w kształceniu zawodowym. Prezentację na ten temat przygotował Wydział Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Interesujące dla przedstawicieli firm były tematy związane z narzędziami Powiatowych Urzędów Pracy z punktu widzenia Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, a także refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych przygotowana przez OHP w Legnicy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy wtajemniczyła uczestników w intersujący temat koncepcji kształcenia zawodowego, a wyzwania wobec sztucznej inteligencji. Natomiast Politechnika Wrocławska przedstawiła ofertę swojej Uczelni. Z powodzeniem można stwierdzić, że każdy z Partnerów DKE znalazł „coś” dla siebie.

Podsumowaniem spotkania było wręczenie certyfikatów nowych Partnerów DKE: Zespołowi Szkół w Jaworze, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jaworze oraz firmie Winkelmann Sp. z o. o.