Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

PWSZ współpracuje w ramach Klastra

W poniedziałek, 4 maja br., w obecności Pani Ilony Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, odbyło się  podpisanie listu intencyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Współpraca uczelni i instytutu w  głównej mierze będzie polegała na rozwoju szkolnictwa zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnych i wyższym, jak i realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych. Dzięki współpracy w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego uczelnia  pozyskała kolejnego ważnego Partnera. List intencyjny podpisali: prof. dr hab. inż Jerzy J. Pietkiewicz, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz prof. dr hab. Stefan Góralczyk, Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

W uroczystości wzięli też udział: Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, mgr Jerzy Stefaniak, Zastępca Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Janusz Oleszczak, główny inżynier ds. Rozwoju Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, dr Helena Babiuch Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Jerzy Mormul, Menadżer ds. Szkolnictwa Zawodowego z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.