Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Kolosalne znaczenie kompetencji

W czwartek 16 listopada, 40 studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie wzięło udział w I edycji warsztatów „Kolosalne znaczenie kompetencji”.


Pod okiem profesjonalistów z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A (LSSE), Biura Karier PWSZ w Legnicy oraz firm będących partnerami Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, studenci poznawali jak połączyć wiedzę, umiejętności i postawy, żeby łatwiej, sprawniej i skuteczniej odpowiadać na oczekiwania pracodawców przy realizacji powierzonych zadań.

Przed rozpoczęciem warsztatów Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy dr Helena Babiuch oraz Wiceprezes LSSE Dorota Giżewska powitały studentów. Następnie podczas krótkiej prezentacji uczestnicy mogli zapoznać się z sylwetkami doświadczonych trenerów, którzy poprowadzili warsztaty: Ewy Karlińskiej (Biuro Karier PWSZ im. Witelona w Legnicy), Pauliny Hawryluk (Haerter Sp. z o. o.), Joanny Skowron (Wezi tec Sp. z o. o.), Aleksandry Lachiewicz (Wezi-tec Sp. z o. o.), Oleny Piziorskiej (Lear Corporation), Agnieszki Bartkowiak (LSSE), Anety Laskownickiej-Bieleckiej (LSSE).

Po części oficjalnej, studenci przystąpili do pracy. Warsztaty składały się z trzech ćwiczeń przygotowanych przez Ewę Karlińską: „Budowa wieży”, „Budowa mostu”, „Rysowanie abstrakcji”. Uczestnicy – podzieleni na grupy – przez kilka godzin wykonywali zadania powierzone im przez trenerów. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami planowania, szybkiego podejmowania decyzji i pracy w zespole.

Na zakończenie warsztatów Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr Helena Babiuch oraz Wiceprezes LSSE S.A. Dorota Giżewska wręczyły uczestnikom warsztatów certyfikaty.

Warsztaty zorganizowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A przy współpracy z firmami: Haerter Sp. z o.o., Lear Corporation, Wezi-tec Sp. z o.o.