Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie przystąpiło do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego

Deklarację partnerską podpisali w poniedziałek 17 czerwca Wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (LSSE) Przemysław Bożek i Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie Janusz Kosałka podczas uroczystego spotkania w liceum.

Część absolwentów I LO już pracuje w firmach działających w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (…) Współpracujemy z wyższymi uczelniami, które są otwarte dla was. Często „biją” się one o absolwentów I LO, my zrobimy wszystko, by ta walka była jeszcze mocniejsza – mówił do uczniów, którzy wzięli udział w uroczystości, wiceprezes LSSE Przemysław Bożek. – Jestem przekonany, ze liceum w bardzo krótkim czasie stanie się liderem wśród szkół, które będę współdziałały w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego – dodał.

Z kolei dyrektor I LO Janusz Kosałka podkreślił, że przystąpienie do DKE otwiera przed szkołą nowe możliwości współpracy, jak również konkurowania z najlepszymi liceami na Dolnym Śląsku.

 DKE działa i nieustannie rozwija się od 2015r. Ideą działania Klastra jest rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy pomiędzy m.in. przedsiębiorcami, szkołami i uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo – badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz wszystkimi zainteresowanymi rozwojem szkolnictwa branżowego i rynku w zakresie transferu wiedzy, technologii oraz kadr. Teraz na ofercie Klastra może skorzystać również I LO w Głogowie.

Korzyści jakie niesie za sobą partnerstwo w ramach DKE doceniła spółka KGHM Polska Miedź, która miesiąc wcześniej również przystąpiła do Klastra.