Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Dolnośląski Klaster Edukacyjny pracowicie rozpoczął 2016r.

IMG_4482Środki unijne na rozwój szkolnictwa zawodowego, podsumowanie dotychczasowej działalności Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego (DKE) oraz rozwijanie klas patronackich w Strefie – to tematy, które zdominowały pierwsze w 2016r. spotkanie DKE. Ponad 70 przedstawicieli firm, szkół zawodowych, uczelni wyższych, ochotniczych hufców pracy, urzędów i Kuratorium Oświaty spotkało się we wtorek 13 stycznia br. w centrum konferencyjnym Letia w Legnicy. Nie zabrakło burzliwej dyskusji i pomysłów na dalszy rozwój inicjatywy klastrowej w LSSE.

Podczas spotkania, które otworzył Andrzej Niemiec, wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej omawiane były  dotychczasowe działania Klastra, wyznaczono cele i zaplanowano prace DKE na nadchodzące miesiące. – Partnerzy klastra stawiają przede wszystkim na tworzenie kolejnych klas patronackich oraz promocję kształcenia zawodowego jako świetnej ścieżki edukacyjnej dla młodych ludzi, którzy po zakończeniu nauki mają szansę trafić do renomowanych zakładów pracy, nadal się kształcić i dobrze zarabiać. Chcemy aby zawodówka była postrzegana jako szkoła dobrego, mądrego wyboru, zapewniająca specjalistyczne wykształcenie i pewną pracę – mówi Anna Dzitkowska, koordynator Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o wzajemnych oczekiwaniach oraz barierach jakie pojawiają się na linii szkoła-firma. Uczestnicy zapoznali się z dobrymi przykładami współpracy placówek edukacyjnych z przedsiębiorstwami oraz korzyściami, które się z tym wiążą. Bardzo ważnym elementem spotkania była prezentacja Mirosławy Kwiatek, Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich ds. Wdrażania EFS UMWD na temat funduszy unijnych dedykowanych na rzecz kształcenia zawodowego.

Ponad 59 mln euro przewidzianych jest w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. To duża część środków, które w całości przeznaczone są w RPO na edukację (oś 10.4 RPO 2014-2020) i wynoszą 156,2 mln euro.

Ogłoszenie naboru na pierwszy konkurs w ramach osi RPO „edukacja”  nastąpi 29.01.2016r. Nabór wniosków rusza 29 lutego br. Beneficjentami  mogą być jednostki samorządu terytorialnego, organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły oraz placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Pieniądze unijne mogą być przeznaczone zarówno na staże i praktyki zawodowe, kształcenie oraz szkolenie w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy, aktywizację młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia. Ze środków UE wspierane będzie także podnoszenie kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.