Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Dolnośląski Klaster Edukacyjny pozyskał nowych partnerów

We wtorek 7 marca do grona nowych partnerów Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego dołączyły gminy, firmy i placówki z terenu powiatu głogowskiego. Łącznie DKE pozyskał 9 nowych partnerów. 

Krzysztof Sadowski, Wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:
„Dolnośląski Klaster Edukacyjny jest naturalną konsekwencją i odpowiedzią przede wszystkim dla firm i partnerów naszej strefy na oczekiwania i sugestie.
Cele jakie stawia sobie Klaster Edukacyjny to zapewnienie pracy dla młodych ludzi dzięki praktycznej nauce zawodu, dualnym studiom i klasom patronackim. Jako DKE i jako strefa pośredniczymy w działaniach na styku nauki i biznesu których kierunek działań skupia się na poszukiwaniu rozwiązań służących zapewnianiu pracy dobrze przygotowanym do zawodu młodym ludziom.
Takie kreowanie konkurencyjności przynosi konkretne owoce w postaci klas patronackich oraz tworzenia nowych kierunków nauczania w szkołach średnich. Nauka na tych kierunkach daje możliwość znalezienia pracy na konkretnych stanowiskach.
Gratulujemy nowym członkom Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego i liczymy na owocną współpracę”


Dr Katarzyna Rusak, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
„Cieszymy się z obecności w Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym. Jest to dla nas z jednej strony wyróżnienie, z drugiej zaś zobowiązanie do działań na rzecz szkolnictwa zawodowego.
Klaster Edukacyjny to idea, która znajduje uznanie nie tylko pośród ośrodków nauki ale także wśród firm i instytucji biznesowych, które chcą współdziałać na rzecz edukacji. Takie działania służą w dwojaki sposób umożliwiając ustawiczne kształcenie i przygotowanie do zawodu, a zarazem rekrutowanie przez firmy i zakłady pracy fachowców i profesjonalistów dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu.
Przystąpienie tak licznej grupy szkół i instytucji do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego z pewnością przysłuży się rozwojowi Klastra”.

 W gronie nowych partnerów Klastra znalazły się:

 Gmina Wiejska Głogów,

Gmina Jerzmanowa,

Muzeum Archeologiczno-Historyczne,

NTI Nowoczesne Techniki Grzewcze Sp. z o.o.,

Certus Głogów,

II Liceum Ogólnokształcące,

Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych,

Zespół Szkół Ekonomicznych,

Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi w Głogowie

Przedstawiciele wszystkich instytucji i podmiotów odebrali w czasie spotkania Certyfikaty przystąpienia w szeregi Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.
Dolnośląski Klaster Edukacyjny jest inicjatywą, która funkcjonuje w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Swoją działalność klaster zainicjował w kwietniu 2015 roku. W szeregach klastra znajduje się ponad 80 partnerów.
Klaster tworzą firmy, szkoły zawodowe i techniczne, uczelnie wyższe, samorządy lokalne i władze województwa, izba rzemieślnicza, kuratorium oświaty oraz instytucje otoczenia biznesu.

Ideą klastra są działania umożliwiające współpracę nauki i biznesu, poprzez wspólne inicjatywy firm oraz ośrodków naukowych takie jak praktyki, staże oraz tworzenie klas patronackich.
W zeszłym roku DKE zainicjował w ramach swojej działalności przedsięwzięcie pod nazwą „Zawodowa Strefa”, które gromadzi partnerów klastra i służy wytyczaniu nowych kierunków działania.

 

Wójt Gminy Wiejskiej Głogów Joanna Gniewosz odbierająca Certyfikat przystąpienia w szeregi DKE

Dyrektor II LO w Głogowie Tomasz Kuziak odbierający Certyfikat członka DKE z rąk wiceprezesa LSSE Krzysztofa Sadowskiego

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie Wojciech Janisio odbierający Certyfikat DKE z rąk wiceprezesa LSSE Krzysztofa Sadowskiego

Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Joanna Zawartka z Certyfikatem Partnera DKE

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie Janina Nóżka odbierająca Certyfikat DKE z rąk wiceprezesa LSSE Krzysztofa Sadowskiego

Prezes firmy NTI Nowoczesne Systemy Instalacyjne Andrzej Wójcik oraz wiceprezes LSSE Krzysztof Sadowski.

Zastępca dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie Waldemar Has z certyfikatem partnera DKE oraz wiceprezes LSSE Krzysztof Sadowski

Prorektor PWSZ w Głogowie dr inż. Katarzyna Pantoł