Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach przystąpiła do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego LSSE

Kolejna uczelnia techniczna dołączyła do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego! Deklarację Partnerską przystąpienia do DKE podpisała dziś Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Uroczystość odbyła się w trakcie konferencji naukowej pt. „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”. W imieniu szkoły deklarację podpisał rektor prof. dr hab. Marian Wolański oraz prorektor uczelni dr Włodzimierz Olszewski. 

 

Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną reprezentował dziś w Polkowicach wiceprezes Andrzej Niemiec, który pogratulował władzom DWSPiT przystąpienia do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego oraz przypomniał, że Polkowice to wyjątkowa miejscowość, gdzie prężnie działa przemysł górniczy i dynamicznie rozwija się strefa aktywności gospodarczej, w której ulokowane są takie firmy jak m.in. Volkswagen, czy Sitech. Wychodząc naprzeciw gospodarczym oczekiwaniom przedsiębiorców, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem i założycielem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, który skupia pracodawców i ośrodki edukacyjne tworząc bazę do kształtowania kadr dla przemysłu.

Dolnośląski Klaster Edukacyjny został powołany 9 kwietnia br. List intencyjny o współpracy w ramach klastra podpisało ponad 50 partnerów, w tym firmy, szkoły zawodowe i techniczne, uczelnie wyższe, samorządy lokalne i władze województwa, izba rzemieślnicza oraz kuratorium oświaty. Ważnym inicjatorem powstania Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego jest Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Pewna praca dla młodych ludzi dzięki praktycznej nauce zawodu, dualnym studiom i klasom patronackim – te główne cele stawiają sobie partnerzy Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Dolnośląski Klaster Edukacyjny LSSE jest naturalną konsekwencją działań realizowanych w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej od lat. W bezpośrednim otoczeniu Strefy znajduje się 26 szkół zawodowych i technicznych oraz 8 uczelni wyższych otwartych na współpracę z inwestorami.