NEWS

From Our Company
 • O wsparciu dla przedsiębiorczych w Ścinawie

  15 maja br. w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie odbyło się szkolenie „Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020”.  Było to już czwarte spotkanie tego typu, zainicjowane przez Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, adresowane głównie dla przedsiębiorców i otoczenia biznesu.

 • PWSZ współpracuje w ramach Klastra

  W poniedziałek, 4 maja br., w obecności Pani Ilony Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, odbyło się  podpisanie listu intencyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Współpraca uczelni i instytutu w  głównej mierze będzie polegała na rozwoju szkolnictwa zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnych i wyższym,

 • Jak przygotować się do kontroli podatkowych?

  Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna serdecznie zaprasza na szkolenie „Jak przygotować się do kontroli podatkowych? – obszary ryzyka w 2015r., ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych”. Warsztaty realizowane są wspólnie z Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe S.K. Odbędą się one w środę 20 maja br. w godz. 10:30-14:00 w KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny S.A. (Legnica, ul.

 • Jawor chce do Strefy

  Władze Jawora chcą włączenia ponad 327 hektarów do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na ostatniej sesji rady miejskiej (29 kwietnia br.) radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Jawor. Właścicielem terenów jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Uchwała podjęta przez radnych Jawora to pierwszy krok w

 • Szkolenie dla przedsiębiorców w Ścinawie

  Przedsiębiorcy! Gorąco zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym możliwości uzyskania wsparcia z funduszy unijnych i krajowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w Ścinawie, 15 maja br. o godz. 14:00. Swój udział potwierdziły m.in. Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Ewa Mańkowska -Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Dorota Włoch – Wiceprezes Zarządu LSSE, która

 • Gratulacje z MEN

  Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska doceniła powołanie Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego i przysłała nam list, który dziś mamy przyjemność zaprezentować. To dla nas ogromne wyróżnienie, że Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło naszą inicjatywę swoim patronatem. Nie zawiedziemy oczekiwań i wspólnie ze wszystkimi Partnerami Klastra będziemy pracować na rzecz poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy i dostosowania

 • Nowy Wiceprezes Zarządu LSSE

  Decyzją Walnego Zgromadzenia Wspólników Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 27 kwietnia 2015 roku, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. powołany został Andrzej Niemiec. ANDRZEJ NIEMIEC, Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.: Andrzej Niemiec ukończył trzy wyższe uczelnie uzyskując tytuły magistra i inżyniera z zakresu marketingu, pedagogiki i inżynierii zarządzania. Jest doktorantem Politechniki Poznańskiej.

 • Forum HR w LSSE

  Kompetentni pracownicy to skarb każdej firmy, a wiedza na temat własnych zasobów ludzkich to klucz do rozwoju przedsiębiorstwa. Zarządzanie kompetencjami pozwala nie tylko planować działania kadrowe i operacyjne, ale także rozwijać potencjał pracowników pod kątem potrzebnych w firmie kompetencji. Wiedzą o tym dobrze eksperci kolejnego Forum HR Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które odbyło się 23