NEWS

From Our Company
 • S5 – Kierunek Dobrych Inwestycji

  Nowe miejsca pracy, inwestycje i rozwój miejscowości położonych w pasie drogi S5 –  to cele, które stawiają sobie partnerzy projektu „S5 – Kierunek Dobrych Inwestycji”, czyli Ministerstwo Gospodarki, specjalne strefy ekonomiczne i lokalne samorządy położone w pobliżu trasy. Nadrzędnym celem inicjatywy jest stworzenie mocnego obszaru aktywności inwestycyjnej wzdłuż budowanej drogi S5. 17 września br. w

 • O innowacjach z Climate – KIC w legnickiej strefie

  Łączenie sektora publicznego i prywatnego poprzez wsparcie innowacyjnych badań, projektów i start-upów było tematem spotkania regionalnych Climate KIC: InnoEnergy KIC, Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health, FoodForFuture z Iloną Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz zarządem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.   Poszczególne KIC-e są regionalnym elementem największego europejskiego stowarzyszenia zaangażowanego w tematykę zmian klimatycznych.

 • Nowe możliwości dla Jawora – porozumienie podpisane

  Wielu partnerów, jeden cel – utworzenie na ponad 420 ha Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor (DSAG S3 Jawor) – miejsca o najlepszych warunkach do prowadzenia biznesu na Dolnym Śląsku. Aby tak się stało, siły połączyły: Ministerstwo Gospodarki, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, władze Województwa Dolnośląskiego, Powiat i Gmina

 • Różne drogi do sukcesu – konferencja

  W dniach 25-26.09.2015r. odbędzie się we Wrocławiu I. Zjazd Absolwentów Master of Business Administration i Franklin University MBA WSB. Z tej okazji, organizatorzy zjazdu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt. „Przekroczyć granice i pokonać ograniczenia. Różne drogi do sukcesu w biznesie”. Konferencja dedykowana jest dla  menedżerów – absolwentów  FUMBA/MBA oraz przedstawicieli otoczenia biznesowego

 • Wykwalifikowany pracownik atutem regionu

  Rozwój szkolnictwa zawodowego był jednym z tematów Konwentu Marszałków RP, który obradował w mijającym tygodniu we Wrocławiu. Na zaproszenie Cezarego Przybylskiego, marszałka Dolnego Śląska, prezes LSSE Rafał Jurkowlaniec przedstawił włodarzom województw RP informacje na temat współpracy nauki z biznesem i rozwoju kształcenia kadr na potrzeby gospodarki w specjalnych strefach ekonomicznych.   Na terenie 14 SSE, zlokalizowanych we

 • Witaj szkoło z Dolnośląskim Klastrem Edukacyjnym

  Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęty! Po zasłużonych wakacjach, przyszedł czas na kolejne miesiące edukacji. 1 września nowy rok szkolny uroczyście zainaugurowały m.in. legnickie szkoły techniczne i zawodowe. Z tej okazji Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, jako lider Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego (DKL) oraz Ministerstwo Gospodarki, patron DKL, udzieliły wsparcia na doposażenie pracowni kształcenia zawodowego i sal egzaminacyjnych w

 • Nowa fabryka w Komornikach

  Voestalpine Rotec – austriacki producent części samochodowych – otworzył nową halę produkcyjną na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w podstrefie Środa Śląska. Voestalpine produkuje części wykorzystywane w amortyzatorach czy układach kierowniczych i zaopatruje największych producentów motoryzacyjnych na świecie. Nowa fabryka powstała w Komornikach na terenie gminy Środa Śląska. Voestalpine otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w

 • Zapraszamy na Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze

  Szanowni Państwo, Bliska i oparta na zaufaniu polsko-niemiecka współpraca gospodarcza od lat przynosi efekty. Niemcy to główny partner handlowy Polski. Nasz kraj najwięcej importuje od sąsiadów zza Odry, ale Niemcy są też głównym kierunkiem eksportowym polskich towarów. W ubiegłym roku Polska awansowała na 8. miejsce jako partner handlowy Niemiec. Firmy niemieckie od lat z powodzeniem