Kompetencje Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ściśle określa Statut Spółki przyjęty w dn.30.06.2016.

Jednolita treść Statutu LSSE S.A. poniżej:

Statut Spółki 30.06.2017.