Inwestorzy: XEOS Sp. z o.o.

Adres:  Aleja Krakowska  110/114, 02-256 Warszawa

Obecny w strefie od: 2016 roku

Nakłady inwestycyjne: 530 mln zł

Zatrudnienie: 221

Powierzchnia działki: 13,465 ha