18. Industrial Brush

Adres: 55-300 Środa Śląska, ul. Polna 21A

Tel. +48 71 396 04 60   Fax. +48 71 396 04 62

www.tecsolum.com

Obecny w Strefie od: 2006r.

Nakłady inwestycyjne: 12,8 mln zł

Zatrudnienie: 55

Powierzchnia działki: 1,5 ha