8.DGR Argo Group

Adres: 58-203 Dzierżoniów, ul. Kasztanowa 16

Tel. +48 74 832 46 17 e-mail: office@drg-agro.pl

www.drg-agro.pl

Obecny w Strefie od 2013r.

Nakłady inwestycyjne: 15 mln zł (deklarowane)

Zatrudnienie: –

Powierzchnia działki: – 1,4 ha