7. CCC Factory

Adres: 59-101 Polkowice, ul. Strefowa 9

Tel. +48 76 84 58 400   Fax. + 48 76 84 58 431

www.firma.ccc.eu/pl

Obecny w Strefie od 2000r.

Nakłady inwestycyjne: 112,1 mln zł

Zatrudnienie: 815

Powierzchnia działki: – 6,2 ha