atlas-copco

Inwestorzy: Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

Obecny w Strefie od 2015r.

Nakłady inwestycyjne: 5 mln zł

Zatrudnienie:

Powierzchnia działki: 1 ha

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

ul. Badylarska 25, 02-484 Warszawa, Polska