animak

Adres: 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 303

Tel.+48 76 722 81 60   Fax. +48 76 722 81 50

www.animak-kopcza.pl

Obecny w Strefie od 2000r.

Nakłady inwestycyjne: 8 mln zł

Zatrudnienie: 49

Powierzchnia działki: 1ha