„Uchwałą nr 13/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. Zarząd LSSE S.A.  postanowił o zatwierdzeniu wyników rokowań przeprowadzonych w dniu 19 stycznia 2018, w następstwie których została wyłoniona i przyjęta oferta przedsiębiorcy pod firmą:     EMPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Źródłach.”