W dniu 21 grudnia 2017r.  Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zatwierdził wynik rokowań, mających na celu udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w których wyłoniona i przyjęta została oferta przedsiębiorcy.

Wyniki rokowań