Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

PRELEGENCI

Andrzej Soldaty

Lider Projektu: Platforma Przemysłu Przyszłości w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Twórca Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0

Andrzej Soldaty  swoją karierę zawodową związał  z obszarem automatyzacji przemysłu. W latach 1986- 1990 kierując Działem Robotyzacji w ROBRA ”Chemoautomatyka”  uczestniczył w opracowaniu  i wdrożeniu pilotowych aplikacji robotów przemysłowych w przemyśle chemicznym , a także współtworzył specjalizowany manipulator  dla przemysłu tworzyw sztucznych.  Kolejne 25 lat pracował dla międzynarodowego koncernu Festo , dostawcy rozwiązań i komponentów automatyki przemysłowej.  W tym okresie brał udział w opracowaniu szeregu aplikacji i realizacji projektów automatyzacji w różnych sektorach przemysłu. Współuczestniczył w budowaniu i rozwijaniu firmy Festo  w Polsce , prowadził również projekty międzynarodowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu Festo sp. z o.o.

W roku 2016 utworzył „Inicjatywę dla Polskiego Przemysłu 4.0” – ruch społeczny skupiający przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki, który inicjuje, wspomaga i prowadzi działania na rzecz transformacji krajowego sektora przemysłowego

W roku 2017 został powołany na lidera projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości” w Ministerstwie Rozwoju, a obecnie prowadzi ten projekt w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Andrzej Soldaty posiada wykształcenie techniczne w zakresie mechaniki i automatyki, ukończył  studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

Prof. Anna Timofiejczuk

Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej

Jej zainteresowania naukowe to diagnostyka techniczna, metody sztucznej inteligencji, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów, fuzja danych i obrazów. Jest absolwentką kierunku Automatyka i Robotyka. Ukończyła także technikum mechaniczne. W latach 2012 – 2016 była prodziekanem ds. organizacji i rozwoju, a obecnie jest dziekanem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Jest pierwszą kobietą pełniącą tą funkcję w ponad 70 letniej historii wydziału. Uczestniczyła i kierowała wieloma projektami naukowymi oraz projektami mającymi na celu uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Bardzo chętnie włącza się we wszelkie projekty o tematyce łączącej nauki techniczne z humanistycznymi.

Wraz z zespołem utworzyła Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, którego jest prezesem. Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 jest konsorcjum utworzonym przez Politechnikę Śląską i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Jej zainteresowania pozazawodowe to nauka języków obcych, literatura z pogranicza techniki, filozofii i psychologii, turystyka górska piesza i rowerowa, ogród i wszelkie prace manualne.

Joanna Makocka

Koordynator projektów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Od ponad 9 lat jest zawodowo związana z zarządzaniem programami i projektami. Od 2012 roku pracuje w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie w latach 2012-2017 odpowiadała za koordynację programów krajowych oraz międzynarodowych. Obecnie, jako Ekspert NCBR zajmuje się działaniami szkoleniowymi m.in. prowadząc szkolenia dla przedsiębiorców z oferty programowej NCBR oraz realizacji projektów B+R.

 

dr Andrzej Łobodziński

Założyciel i Prezes Zarządu Key Novelty. Twórca Systemu Keyso®.

Ekspert w zakresie oceny firm pod kątem organizacji, przywództwa i zarządzania.

26 lat doświadczenia biznesowego jako przedsiębiorca w budowaniu i zarządzaniu międzynarodową firmą oraz tworzeniu marek dla młodego pokolenia. 10 lat badań jakości organizacji firm z Polski, Hongkongu, Chin i Rosji. 7 lat działalności jako inwestor finansowy.

Moja definicja szaleństwa w biznesie? Inwestowanie w firmy bez znajomości ich kultury organizacyjnej t.j. organizacji, przywództwa i zarządzania.

Szczegóły doświadczenia biznesowego i naukowego:

Założyciel, właściciel i wieloletni Prezes Zarządu międzynarodowej firmy odzieżowej Key (1990-2009)

Współtwórca i były właściciel marki Hey i Key, jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek odzieżowych ( Rankingi Rzeczypospolitej 2004-2009)

Doświadczenie w prowadzeniu firmy działającej w 15 krajach: Hong Kong, Chiny kontynentalne, Tajlandia, Europa Środkowo – Wschodnia, Azja Środkowa

Od 2009 roku po sprzedaży firmy Key podmiotowi zagranicznemu aktywny inwestor w firmy Pre Ipo

Współzałożyciel wrocławskiej Akademii Biznesu AKME wspierającej i inwestującej w rozwój polskich firm typu startup http://akademiabiznesuakme.pl/

Przez ostatnich 20 lat zdobywał wiedzę w wiodących ośrodkach szkoleniowych w Polsce i w USA (MBA, Balanced Scorecard, Kaizen, Design Thinking, PMI, Value Based Management)

Doktorat z nauk o zarządzaniu na temat kluczowych wartości kultury organizacyjnej w Azji Konfucjańskiej i Europie Środkowo-Wschodniej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i dziennikarskich studiów podyplomowych

Prelegent licznych konferencji oraz autor publikacji naukowych dotyczących zarządzania

Dorota Bochenek

Parter Keyso, Menedżer ds. rozwoju Keyso.

Ekspert w zakresie analityki danych i metod badawczych kultury organizacyjnej.

W zespole Keyso odpowiedzialna za organizację i wdrożenia usług oraz analitykę danych i raporty wynikowe dla Klientów, budowanie wizerunku marki i rozwój relacji biznesowych.

Miękkie czynniki, które dają twarde dane. To co mówią liczby o kulturze organizacyjnej w twojej firmie pokaże na ile twoja firma jest przygotowana na zmiany na rynku i co zrobić, aby za kilka lat być nadal on the top.

Szczegóły doświadczenia biznesowego i naukowego

10 lat doświadczenia w sprzedaży B2B i B2C.

5 lat doświadczenia w tworzeniu od podstaw i prowadzeniu projektów z obszaru Science2Business.

Doświadczenie naukowe zdobyte w Polskiej Akademii Nauk, Zakład Antropologii.

Współtwórca i koordynator Akademii Biznesu AKME przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Absolwentka 4 wrocławskich uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Medycznego, Wydział Zdrowia Publicznego oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej i na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Adrian Stelmach, Amister Sp. Z.O.O. Sp. K.

Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Pełni funkcję Kierownika Projektów IT w firmie Amister. Doradca do spraw wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w zakresie poprawy identyfikowalności produktu, integracji systemów przemysłowych, oraz tworzenia aplikacji zautomatyzowanego pomiaru kluczowych wskaźników efektywności.

Zaczynał swoją karierę jako programista, dzięki czemu uzyskał wiedzę na temat problemów związanych z przepływem danych produkcyjnych, które stanowią istotne wyzwania dla automatyki przemysłowej.

Obecnie jest odpowiedzialny za wdrożenia związane z systemami klasy MES, oraz Informatyki Przemysłowej w zakładach branży automotive, oraz spożywczej.

Zarządza projektami, których celem jest:

  • automatyzacja przepływu informacji pomiędzy różnymi warstwami przedsiębiorstwa (od zbierania danych procesowych, przez ich przetworzenie i dostarczenie do systemów biznesowych),
  • dostarczenie warstwie biznesowej przedsiębiorstwa informacji przyspieszających proces decyzyjny,
  • kompleksowa identyfikowalność produktu końcowego zaczynając od surowca przez każdy etap procesu, aż po wyrób końcowy,
  • obliczanie wskaźników efektywności produkcji, oraz efektywności wyposażenia,
  • obniżenie kosztów produkcji,
  • zwiększenie elastyczności produkcji,
  • uproszczenie zarządzania produkcją.

Piotr Natkański

Dyrektor ds. sprzedaży w Departamencie Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego.

Doświadczony ekspert z zakresu instrumentów finansowych UE ze szczególnym uwzględnieniem produktów gwarancyjnych dla sektora MŚP. Specjalizuje się w obszarze projektowania i sprzedaży  oferty gwarancyjnej BGK w ramach współpracy z sektorem rządowym oraz bankami kredytującymi.

Absolwent stosunków międzynarodowych UMCS w Lublinie. Zajmował się współpracą międzynarodową w sieci organizacji pozarządowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programów przedakcesyjnych. Ponadto ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu prawa UE oraz kontroli i audytu środków publicznych. Od początku kariery zawodowej związany był z tematyką funduszy europejskich na szczeblu administracji rządowej. Pracował w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz w Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Swoje blisko 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał jako ekspert uczestniczący w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów, kontroli instytucjonalnej oraz kontroli projektów. Od ponad 10 lat specjalizuje się jako ekspert prowadzący szkolenia i wystąpienia na temat instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców oraz kontroli i rozliczania projektów.

Mariusz Cholewa, dr inż. 

Adiunkt na Politechnice Wrocławskiej.

Główne obszary zainteresowań to: procesowa organizacja systemów biznesowych, organizacja prac w rozproszonych systemach biznesowych, transfer technologii, zarządzanie innowacjami, zarządzanie wiedzą, zarządzanie cyklem życia produktów. Autor wielu publikacji i opracowań z ww. obszarów. Uczestniczył lub zarządzał wieloma krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi, wdrożeniowymi oraz systemowymi. Z sukcesem zrealizował około 10 wdrożeń przemysłowych. Aktualnie zarządza 4 międzynarodowymi projektami.

dr inż. Waldemar E. Grzebyk

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Technologii, kierownik Cisco Academy Support Center. Od roku 2007 doktor nauk technicznych z dziedziny telekomunikacja. Specjalista z zakresu sieci komputerowych i kompatybilności elektromagnetycznej. Kierował wieloma pracami i projektami naukowo-badawczymi. Jest autorem lub współautorem 148 prac naukowo-badawczych, w tym 51 publikacji. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. W roku 2004 został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów „ za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne przynoszące wymierne efekty ekonomiczne i społeczne”. W roku 2015 wyróżniony Lwem Politechniki Wrocławskiej„- za konsekwencję w budowaniu synergii nauki i biznesu oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań”. W roku 2017  otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne. W latach 2009-2014 koordynator projektu kluczowego „Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń”. Prezes Spółki Celowej Politechniki Wrocławskiej „Instytut Transferu Technologii” Sp. z o.o. w latach 2012-2018. Jest również Dyrektorem Konsorcjum „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji” (IATI).

 

 

Krzysztof Wojciechowski 

Związany z Grupą Impel od 2016 roku, pełni w niej rolę Dyrektora ds. Rozwoju obszaru biznesowego Industrial Services, który skupia podmioty realizujące kompleksowe usługi dla sektora przemysłowego.

Posiada ponad 17-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej. Swoją karierę rozpoczynał  jako dostawca systemów GIS, rozwijając ofertę analityczną na nowe segmenty rynku. Specjalista w zakresie procesów pozyskiwania, przetwarzania i gromadzenia informacji. Zarządzał projektami bazodanowymi dla największych polskich spółek dystrybucyjnych z sektora telekomunikacji, energetyki i gazownictwa. Z sukcesem przeprowadzał procesy inwentaryzacje majątku polskich ministerstw. W latach 2008-2015 był odpowiedzialny za ponad 300-osobowy zespół, który zrealizował wiele bardzo skomplikowanych projektów paszportyzacji i skanowania laserowego.

Krzysztof Wojciechowski to doświadczony menedżer, praktyk biznesu, ceniony doradca projektowy z wysokimi umiejętnościami zarządczymi i handlowymi. Ciągła chęć poszukiwania niestandardowych rozwiązań pozwala mu na sprawne i skuteczne realizowanie postawionych celów i pokonywanie barier. Pasjonat nowoczesnych technologii i sprzymierzeniec wszelkich form kreatywności. Jego wiedza, zrozumienie potrzeb współczesnych przedsiębiorców i nadzór nad kreatywną kadrą pracowniczą przyczyniły się do powstania cyfrowych autorskich produktów w podmiotach, którymi zarządzał.

Arkadiusz Żurek,

Dyrektor Generalny w Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce w Warszawie. Założyciel Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce w Warszawie w 2010 roku. Od 2015 roku Dyrektor Generalny w Grupie Ritex i koordynator merytoryczny projektu budowy Intermodalnego Logistycznego Centrum Badawczo – Rozwojowego w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w konsultingu logistycznym oraz optymalizacji i outsourcingu procesów logistycznych a także obsłudze rynków wschodnich. Specjalista o bogatym doświadczeniu w zarządzaniu łańcuchem dostaw popartym międzynarodowym doświadczeniem (N&K Spedition A/S Esbjerg w Danii 2006-2008, Metsä Tissue Poland S.A. 2008-2010, Stock Polska Sp. z o.o. 2010). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Instytutu Smolnego im Puszkina w St. Petersburgu i University of East Sussex w Brighton a także studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Łańcuchami Dostaw w Przemyśle Motoryzacyjnym we współpracy z amerykańskim Wayne State University w Detroit. Uznany praktyk w zarządzaniu logistyką w krajach Europy Wschodniej. Aktualnie wykładowca-praktyk przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu zarówno dla studentów licencjackich i magisterskich. Współpraca projektowa z Prof. Bogusławem Śliwczyńskim z Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu i Politechniką Wrocławską w zakresie praktycznego wykorzystania dronów w logistyce. Najważniejsze osiągnięcia zawodowe to wsparcie miasta Sochi w przygotowaniach do XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich (2012), organizacja misji handlowych do krajów WNP (Białoruś, Rosja, Ukraina, Mołdawia, Kazachstan (2011-2018) i rynków wschodnich (Chiny, Katar, Tajwan, ZEA 2013), projekty optymalizacji kosztów logistycznych (gospodarka paletowa, redukcja kosztów transportu, reorganizacja struktury dystrybucji, procesy inwentaryzacji w magazynach), wdrażanie projektów inwestycyjnych i komercjalizacji obiektów wielkopowierzchniowych (otwarcie magazynu dystrybucyjnego w Zilinie na Słowacji 2009, w Gomulinie pod Piotrkowem Trybunalskim 2010, Biskupcu na Warmii 2011, w Mińsku na Białorusi 2017 i dla Ritex Logistics w Gniewomierzu pod Legnicą 2018) oraz negocjowanie kontraktów strategicznych. Skuteczne wprowadzenie zagranicznych marek takich jak Noble Health w Rosji (2014), Meray Nuts na rynki Polski (2015), Litwy (2016), Białorusi i Kazachstanu (2017), oraz Vinaria din Vale w Polsce (2016). 

 

Współpraca z brytyjskim Chartered Institute of Logistics and Transport w Corby,  stowarzyszeniem Supply Chain and Logistics Group w Dubaju, Higher College of Technology w Abu Dhabi, Niemieckim Stowarzyszeniem Logistycznym BVL International w Bremie, Niemieckim Stowarzyszeniem Przemysłu Lotniczego BDLI w Berlinie, Polsko-Niemiecką Izbą Handlową AHK we Wrocławiu, Polsko – Brytyjską Izbą Handlową w Warszawie, Dolnośląskim Klastrem Motoryzacyjnym w Legnicy, Dolnośląskim Klastrem Lotniczym w Legnicy i Polską Izbą Motoryzacji w Warszawie. Ponadto członek zwyczajny Europa Forum – Polsko Niemieckiego Koła Gospodarczego we Wrocławiu, Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki w Warszawie i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu.

Paulina Kurasiak,

Koordynator ds. programu Digitalizacja w Volkswagen Motor Polska. Odpowiedzialna za Strategię 2030 VW Motor Polska. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, mechanika i budowa maszyn (specjalność: obróbka cnc, konstrukcja i eksploatacja pojazdów) oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. W VW Motor Polska odpowiedzialna za koordynację projektów informatycznych, w szczególności program Digitalizacja (szereg projektów lokalnych VW MP oraz udział w projektach Koncernu VW), a także za Strategię 2030 Volkswagen Motor Polska (dla ciekawostki, jednym z 12 obszarów strategicznych VW MP jest właśnie obszar Digitalizacja).