Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny (www.dkm-automotive.plto wspólny projekt Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., wiodących przedstawicieli branży motoryzacyjnej, Politechniki Wrocławskiej, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Ministerstwa Gospodarki. List intencyjny, na mocy którego powołano DKM podpisano w piątek 14 listopada 2014r. w Legnicy.

Liderem inicjatywy jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na Dolnym Śląsku, które połączy firmy i instytucje chcące pracować na rzecz rozwoju branży motoryzacyjnej, otwarte na wymianę wiedzy, doświadczeń i budowanie silnej pozycji na arenie międzynarodowej.

DKM to konsorcjum zakładające stałą współpracę przedsiębiorstw z przedstawicielami środowisk naukowych oraz samorządem terytorialnym. Sam pomysł powołania branżowego klastra o profilu motoryzacyjnym przy Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstał, ponieważ wśród firm skupionych w LSSE przeważają właśnie te o profilu motoryzacyjnym.

Celem utworzenia klastra jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży motoryzacyjnej prowadzących działalność na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz całego Regionu Polski Południowo-Zachodniej poprzez zapewnienie im wspólnego dostępu do nowoczesnych technologii, bazy edukacyjnej oraz wspomaganie transferu wiedzy i doświadczenia. Założyciele klastra zapraszają do współpracy instytucje i firmy spoza LSSE, które chcą działać w myśl zasady, że razem możemy osiągnąć więcej.

Łączenie się w klastry, oprócz wymiany wiedzy, niesie za sobą szereg udogodnień m.in. generowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych czy organizacyjnych. Otwiera nowe możliwości m.in. robienie wspólnych zakupów niższym kosztem (np. zakup energii w niższej, korzystnej cenie) oraz możliwość otrzymania wsparcia na rozwój innowacyjnych projektów (dotacje unijne).
Dla Dolnego Śląska rozwój klastrów oznacza podniesienie poziomu innowacyjności województwa, zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych na Dolnym Śląsku, poprawę warunków rozwojowych przedsiębiorstw, wzmocnienie współpracy między firmami inwestującymi w regionie. To także realizacja założeń programujących rozwój województwa na kolejne lata czyli Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020r. oraz Regionalnej Strategii Innowacji dla Dolnego Śląska na lata 2011-2020.

Sygnatariuszami listu intencyjnego w sprawie powołania Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego są:

– Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

– Basf Polska Sp. z o.o.

– Faist ChemTec Sp. z o.o.

– Fiuka Polska Sp. z o.o.

– Gates Polska Sp. z o.o.

– Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o.o.

– HMT Heldener Metalltechnik Sp. z o.o. & Co Spółka komandytowa

– KGHM Zanam Sp. z o.o.

– Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.

– Sitech Sp. z o.o.

– Pittsburgh Glass Works Poland Sp. z o.o.

– Politechnika Wrocławska

– Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

– VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.

– Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o.

– Voestalpine Rotec Sp. z o.o.

– Vorwerk Dichtungssysteme Polska Sp. z o.o.

– Wezi-tec Sp. z o.o.

Menadżer ds. Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego:

Adam Zysk

e-mail: zysk@lsse.eu, tel: 575 770 159