dkl6Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna stawia na lotnictwo, które jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki w Polsce i na świecie. Efektem tych działań jest Dolnośląski Klaster Lotniczy (DKL), którego działalność zainaugurowano porozumieniem podpisanym podczas konferencji „Nowe możliwości dla przemysłu lotniczego” w Lubinie we wrześniu 2014 roku.

To kolejna, po motoryzacyjnej i edukacyjnej, inicjatywa                                                                          klastrowa rozwijana w Strefie.

Do współpracy na rzecz branży lotniczej zaproszone zostały m.in. ośrodki naukowe i koncerny oraz  przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i produkcją podzespołów dla przemysłu lotniczego. Inicjatywę Dolnośląski Klaster Lotniczy wspierają też Ministerstwo Rozwoju, pozostałe strefy ekonomiczne z terenu województwa dolnośląskiego – Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Urząd Miasta Lubina i Wrocławia.

 

Priorytetowym celem utworzenia Dolnośląskiego Klastra Lotniczego jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstw powiązanych z branżą lotniczą, prowadzących działalność na terenie Regionu Polski Południowo – Zachodniej.

Partnerzy Klastra chcą m.in. stworzyć dogodne warunki do rozwoju i lokowania nowych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego na tym terenie, promować polski przemysł lotniczy za granicą oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy. Odbywać się to będzie m.in. poprzez współpracę, wspieranie działalności przemysłowej, transferu wiedzy i wymiany doświadczeń produkcyjnych, handlowych i organizacyjnych, wzajemną pomoc w poszukiwaniu wykwalifikowanych kadr oraz organizację szkoleń i warsztatów.

Zapraszamy na stronę Dolnośląskiego Klastra Lotniczego zawierającą szczegółowe i aktualne informacje dotyczące naszej działalności, prezentującą również naszych Partnerów.

Strona internetowa Dolnośląskiego Klastra Lotniczego: http://klaster-lotniczy.pl/