STATUS PRAWNY SPÓŁKI:

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. mająca swą siedzibę w Polsce, w województwie dolnośląskim, adres: ul. Kolbe 14, 59-220 Legnica; jest wpisana przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu (IX Wydział Gospodarczy) do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS :

KRS: 0000033018

(NIP 691-18-10-830).

Spółka działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1553), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1548, z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy.


LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA:

Wiesław Sowiński – Dyrektor Departamentu Rozwoju
tel.: +48 76 727 74 98
tel.: +48 607 770 712
sowinski@lsse.eu

Łukasz Maciejewski – Menadżer ds. Inwestorów
tel.: +48 76 727 74 82
tel.: +48 607 770 437
maciejewski@lsse.eu

Barbara Budrewicz – Wróblewska – Menadżer ds. Inwestorów
tel.: +48 76 727 74 71
tel.: +48 601 805 354
budrewicz-wroblewska@lsse.eu

Aneta Bielecka-Laskownicka – Pełnomocnik Zarządu
tel.: +48 76 727 74 92
tel.: +48 607 770 589
bielecka-laskownicka@lsse.eu

 

LEGNICA – URZĄD MIASTA:
tel.: +48 76 721 21 99
e-mail: kancelaria@legnica.eu
www.legnica.eu

CHOJNÓW – URZĄD MIASTA:
tel.: +48 76 81 88 285
e-mail: um.sekretariat@chojnow.eu
www.um.chojnow.eu

CHOJNÓW – URZĄD GMINY:
tel.: +48 76 81 88 502
e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl
www.gmina-chojnow.pl

GŁOGÓW – URZĄD MIASTA:
tel.: +48 76 72 65 400
e-mail: sekretariat@glogow.um.gov.pl
www.glogow.pl

IŁOWA – URZĄD MIEJSKI:
tel.: +48 68 368 14 00
e-mail: ilowa@ilowa.pl
www.ilowa.pl

JAWOR – URZĄD MIASTA:
tel.: +48 76 870 20 21
e-mail: um@jawor.pl
www.jawor.pl

KOSTOMŁOTY – URZĄD GMINY:
tel.: +48 71 396 72 50
e-mail: gmina@kostomłoty.pl
www.kostomloty.pl

LEGNICKIE POLE – URZĄD GMINY:
tel.: +48 76 858 28 10
e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl
www.legnickiepole.pl

LUBIN – URZĄD MIEJSKI / GMINA MIEJSKA:
tel.: +48 76 74 68 100
e-mail: kontakt@um.lubin.pl
www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl

MIĘKINIA – URZĄD GMINY:
tel.: +48 71 735 92 28
e-mail: urzad@miekinia.pl
www.miekinia.pl

MIŁKOWICE – URZĄD GMINY:
tel.: +48 76 887 12 12
e-mail: sekretariat@ugmilkowice.net
www.ugmilkowice.net

POLKOWICE – URZĄD GMINY:
tel.: +48 76 847 41 07
e-mail: sekretariat@ug.polkowice.pl
www.polkowice.eu

PROCHOWICE – URZĄD MIASTA i GMINY:
tel.: +48 76 85 84 342
e-mail: prochowice@prochowice.com
www.prochowice.com

PRZEMKÓW – URZĄD GMINY:
tel.: +48 76 83 19 210
e-mail: sekretarz@przemkow.pl
www.przemkow.pl

ŚRODA ŚLĄSKA – URZĄD MIASTA / GMINA MIEJSKA:
tel.: +48 71 317 30 52
e-mail: um@srodaslaska.pl
www.srodaslaska.pl

ZGORZELEC – URZĄD MIASTA:
tel.: +48 75 77 56 604
e-mail: urzad@zgorzelec.eu
www.zgorzelec.eu