Category

Displaying categories
More

Nabór na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr 21/2018 Rady Nadzorczej LSSE S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku RADA NADZORCZA LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. UL. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE 14 59-220 LEGNICA   Nabór na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Św.

More

Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr 21/2018 Rady Nadzorczej LSSE S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku RADA NADZORCZA LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. UL. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE 14 59-220 LEGNICA Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Św. Maksymiliana

More

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową na terenie LSSE podstrefa Legnica”

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową na terenie LSSE podstrefa Legnica”. Szczegóły w linku poniżej: odpowiedź na zapytanie nr 2

More

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową na terenie LSSE podstrefa Legnica”.

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową na terenie LSSE podstrefa Legnica”. Szczegóły w linku poniżej: odpowiedź na zapytanie  

More

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową na terenie LSSE podstrefa Legnica”.

Legnica dnia 11.04.2017 r.       Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, prowadząc  postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla robót budowlanych, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składnia ofert

More

Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej poza obszarem LSSE podstrefa Legnica

W związku z postępowaniem w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego z dnia 02.03.2018 r mającego na celu zbycie nieruchomości nr 724/34 obręb Przybków położonej poza obszarem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Legnica, w dniu 27.03.2018 r  Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zatwierdził wyniki przetargu, w którym  została przyjęta oferta firmy Gates Polska Sp. z o.o. ul.

More

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania ofertowego pn. „Obsługa trzech przepompowni ścieków na obszarze LSSE Legnica i trzech przepompowni ścieków na terenie LSSE podstrefa Krzywa”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania ofertowego pn. „Obsługa trzech przepompowni ścieków na obszarze LSSE Legnica i trzech przepompowni ścieków na terenie LSSE podstrefa Krzywa”. Więcej szczegółów w linku poniżej: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

More

Zawiadomienie o odstąpieniu od rokowań

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jako Zarządzający Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną („Zarządzający Strefą”) w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr

More

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej poza obszarem LSSE podstrefa Legnica

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza przedsiębiorców do złożenia oferty na zakup nieruchomości nr 724/34 o pow 0,1547 ha położonej w miejscowości Legnica obręb Przybków.   ogłoszenie sprzedaż nieruchomości poza LSSE umowa współuczestnictwa w kosztach infrastrukturalnych

More

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. „Obsługa serwisowa trzech przepompowni ścieków na obszarze LSSE Legnica i trzech przepompowni ścieków na obszarze LSSE Krzywa”.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn. „Obsługa serwisowa trzech przepompowni ścieków na obszarze LSSE Legnica i trzech przepompowni ścieków na obszarze LSSE Krzywa”. Oferty należy składać do dnia 07.03.2018 do godziny 10.00 w siedzibie LSSE ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14, 59-220 Legnica, sekretariat. Wszelkie niezbędne informacje zawarte są