Category

Displaying categories
More

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej poza obszarem LSSE podstrefa Krzywa

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza przedsiębiorców do złożenia oferty na zakup nieruchomości nr 256/124 o pow. 0,6970 ha położonej w miejscowości Osła, Gmina Gromadka. Poniżej w linku szczegóły ogłoszenia: ogłoszenie sprzedaż nieruchomości poza LSSE projekt umowy współuczestnictwa w kosztach infrastrukturalnych

More

Zmiany w zapytaniu ofertowym ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy przedkłada POPRAWIONE DN. 13.10.2017 R. ZAPYTANIE O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM NA WIZYTY STUDYJNE ORAZ ZAJĘCIA WARSZTATOWE UCZNIÓW Z PLACÓWEK EDUKACYJNYCH. Szczegóły zapytania w załączniku: Zapytanie_cenowe_transport_LSSE_SA_zmiany_13.10.2017

More

Treść ogłoszenia do składania ofert na przyprowadzenie badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018

Treść ogłoszenia do składania ofert na przyprowadzenie badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy  2018. Poniżej w linku szczegóły: Ogłoszenie do składania ofert na przyprowadzenie badania finansowego Spółki

More

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania (II przetarg) pn. „Przebudowa zjazdu drogi krajowej nr 94 (dz nr 559) na drogę gminną (dz nr 465/3)”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania (II przetarg) pn. „Przebudowa zjazdu drogi krajowej nr 94 (dz nr 559) na drogę gminną (dz nr 465/3)”. Poniżej w linku szczegóły ogłoszenia: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

More

Protokół z otwarcia ofert (II przetarg) – „Przebudowa zjazdu drogi krajowej nr 94 (dz nr 559) na drogę gminną (dz nr 465/3)”

Protokół z otwarcia ofert (II przetarg) – „Przebudowa zjazdu drogi krajowej nr 94 (dz nr 559) na drogę gminną (dz nr 465/3)” Więcej szczegółów w linku poniżej: protokół z otwarcia ofert

More

Wyniki rokowań na wybór inwestora w podstrefie Środa Śląska

W dniach 25 i 31 sierpnia 2017r. w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyły się rokowania mające na celu ustalenie przedsiębiorcy, którego planowane przedsięwzięcie gospodarcze na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów jej ustanowienia i na rzecz którego udzielone zostanie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy

More

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe w czasie spotkania Partnerów DKM

W związku z działalnością Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego przedkładamy zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych dla Partnerów DKM. Poniżej w linku pełna treść zapytania ofertowe: Zapytanie_ofertowe_catering  

More

Zapytanie ofertowe na organizację wizyty studyjnej dla Partnerów DKM

W związku z działalnością Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego przedkładamy uszczegółowione zapytanie ofertowe na organizację wizyty studyjnej dla Partnerów DKM. Poniżej w linku pełna treść zapytania ofertowego: Zapytanie_cenowe_wizyta_studyjna_

More

II przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn, „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 94 (dz nr 559) na drogę gminną (dz nr 465/3)”.

Legnica dnia 01.09.2017 r. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, prowadząc  postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla robót budowlanych, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składnia ofert na wykonanie usługi

More

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 94 (dz nr 559) na drogę gminną (dz nr 465/3)”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 94 (dz nr 559) na drogę gminną (dz nr 465/3)”. Poniżej w linku szczegóły ogłoszenia: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania