Category

Displaying categories
More

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania pn. „Usługi porządkowe i usługi zimowego utrzymania obszaru LSSE Polkowice w latach 2017-2020”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania pn. „Usługi porządkowe i usługi zimowego utrzymania obszaru LSSE Polkowice w latach  2017-2020”. Więcej szczegółów zawiadomienia w linku poniżej: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

More

Protokół z otwarcia ofert – usługi porządkowe i usługi zimowego utrzymania obszaru LSSE Polkowice w latach 2017-2020″

Protokół z otwarcia ofert – usługi porządkowe i usługi zimowego utrzymania obszaru LSSE Polkowice w latach 2017-2020″ Szczegóły poniżej w linku: Protokół z otwarcia ofert 17.07.2017

More

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dla postępowania przetargowego pn. „Usługi porządkowe i usługi zimowego utrzymania obszaru LSSE Polkowice w latach 2017-2020”

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dla postępowania przetargowego pn. „Usługi porządkowe i usługi zimowego utrzymania obszaru LSSE Polkowice w latach 2017-2020” Załączniki poniżej: odpowiedź na zapytanie do SIWZ załącznik nr 3a – Umowa na usługę koszenia traw – poprawka 14072017 załącznik nr 3b – Umowa na usługę oczyszczania dróg i chodników – poprawka 14072017 załącznik

More

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. „usługi porządkowe i usługi zimowego utrzymania obszaru LSSE Polkowice w latach 2017-2020”

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, prowadząc  postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla usług, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składnia ofert na wykonanie usługi pn. „Usługi porządkowe i usługi

More

Informacja o wyniku rokowań w dniach 12-29.06.2017 w sprawie wyboru inwestora

W dniach 12 – 29 czerwca 2017 r. w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyły się rokowania mające na celu ustalenie przedsiębiorcy, którego planowane przedsięwzięcie gospodarcze na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów jej ustanowienia i na rzecz którego udzielone zostanie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie

More

Informacja o wyniku rokowań z dn. 26.06.2017 w sprawie wyboru inwestora

W dniu 26 czerwca 2017 r. w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyły się rokowania mające na celu ustalenie przedsiębiorcy, którego planowane przedsięwzięcie gospodarcze na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów jej ustanowienia i na rzecz którego udzielone zostanie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej

More

Informacja o wyniku rokowań w dn. 31.05.2017 w sprawie wyboru inwestora

W związku z zakończeniem rokowań które odbyły się w dniu 12.06.2017 i wyborze inwestora, który otrzyma zezwolenie na działalność na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poniżej publikujemy wynik rokowań: Wyniki rokowań w dn.31.05.2017

More

Informacja o wyniku rokowań w dn. 12.06.2017 w sprawie wyboru inwestora

W związku z zakończeniem rokowań które odbyły się w dniu 12.06.2017 i wyborze inwestora, który otrzyma zezwolenie na działalność na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poniżej publikujemy wynik rokowań: Wynik rokowań w dn.12.06.2017  

More

Rozstrzygnięcie przetargu łącznego – podstrefa Legnickie Pole

Rozstrzygnięcie przetargu łącznego na inwestycje w podstrefie Legnickie Pole Szczegóły poniżej w linku: Rozstrzygnięcie przetargu łącznego – podstrefa Legnickie Pole

More

Zaproszenie do udziału w rokowaniach

Zapraszamy wszystkich inwestorów do udziału w rokowaniach mających na celu wyłonienie inwestora, który uzyska zezwolenie na działalność na terenie podstrefy Legnickie Pole. Więcej szczegółów w linku poniżej: Zaproszenie_rokowania_12_czerwca 2017 English version: EN_Zaproszenie_rokowania_12_czerwca_2017