Category

Displaying categories
More

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportowej w dniach 18.12.2017 i 19.12.2017.

W związku z działalnością Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przedkładamy zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportowej w dniach 18.12.2017 i 19.012.2017. Więcej szczegółów poniżej: Zapytanie_Cenowe_transport_LSSE_SA_14.12.2017_09DPS Zapraszamy do składania ofert.

More

Zapytanie ofertowe na usługi transportowe w dniach 19.12.2017 oraz 21.12.2017.

W związku z działalnością Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przedkładamy zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportowej w dniach  19.12.2017 i 21.012.2017. Więcej szczegółów poniżej: Zapytanie_cenowe_transport_LSSE_SA_13.12.2017_08DPS Zapraszamy do składania ofert.

More

Zaproszenie do złożenia ofert dla usługi pn. „Obsługa trzech przepompowni ścieków na obszarze LSSE Legnica oraz trzech przepompowni ścieków na obszarze LSSE Krzywa”

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn. „Obsługa serwisowa trzech przepompowni ścieków na obszarze LSSE Legnica i trzech przepompowni ścieków na obszarze LSSE Krzywa”. Oferty należy składać do dnia 20.12.2017 do godziny 10.00 w siedzibie LSSE ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14, 59-220 Legnica, sekretariat. Wszelkie niezbędne informacje zawarte są

More

Protokół z otwarcia ofert – usługi porządkowe i usługi zimowego utrzymania obszaru LSSE Legnica i Legnickie Pole 2 w latach 2018-2020″

Protokół z otwarcia ofert – usługi porządkowe i usługi zimowego utrzymania obszaru LSSE Legnica i Legnickie Pole 2 w latach 2018-2020″ Więcej szczegółów w linku poniżej: Protokół z otwarcia ofert          

More

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dla postępowania przetargowego pn. „Usługi porządkowe i usługi zimowego utrzymania obszaru LSSE Legnica i Legnickie Pole 2 w latach 2018-2020”

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dla postępowania przetargowego pn. „Usługi porządkowe i usługi zimowego utrzymania obszaru LSSE Legnica i Legnickie Pole 2 w latach 2018-2020” Poniżej w linku szczegóły odpowiedzi: odpowiedź na zapytanie

More

Rozstrzygnięcie przetargu łącznego na sprzedaż nieruchomości w podstrefie Legnickie Pole

W związku  z postępowaniem w trybie przetargu łącznego z dnia 23.10.2017r mającego na celu sprzedaż nieruchomości w podstrefie Legnickie Pole oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dniu dzisiejszym tj. 01 grudnia 2017r  Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zatwierdził wyniki przetargu łącznego, w którym  została przyjęta oferta

More

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe w dn. 06.12.2017

W związku z działalnością Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przedkładamy zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej w dn. 06.12.2017. Więcej szczegółów poniżej: Zapytanie_cenowe_catering_06DPS_06_12_2017 Zapraszamy do składania ofert.

More

Zapytanie ofertowe na usługi transportowe w dn. 06.12.2017

W związku z działalnością Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przedkładamy zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych. Szczegóły ogłoszenia poniżej: Zapytanie_cenowe_transport_LSSE_SA_01.12.2017_07DPS Zapraszamy do składania ofert.

More

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej poza obszarem LSSE podstrefa Polkowice

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza przedsiębiorców do złożenia oferty na zakup nieruchomości nr 83/9 o pow. 0,0602 ha położonej w miejscowości Polkowice, miasto Polkowice. Poniżej szczegóły uczestnictwa w przetargu: Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości poza LSSE Umowa współuczestnictwa w kosztach infrastrukturalnych

More

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. „usługi porządkowe i usługi zimowego utrzymania obszaru LSSE Legnica i Legnickie Pole 2 w latach 2018-2020”

Legnica dnia 28.11.2017 r. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, prowadząc  postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla usług, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składnia ofert na wykonanie usługi pn.