Category

Displaying categories
More

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału działek nr 10/8 i 10/13 położonych na terenie LSSE podstrefa Legnickie Pole 2.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału działek nr 10/8 i 10/13 położonych na terenie LSSE podstrefa Legnickie Pole 2. Więcej szczegółów zawiadomienia w linku poniżej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Legnickie Pole 2  

More

Zaproszenie do składania ofert

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn. „Wykonanie podziału działki nr 10/8 i 10/13 znajdujących się na terenie LSSE podstrefa Legnickie Pole 2 obręb Gniewomierz”. Oferty należy składać do dnia 21.04.2017 do godziny 10.00 w siedzibie LSSE ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14, 59-220 Legnica, sekretariat lub na adres email:

More

Informacja o wyniku rokowań w sprawie wyboru inwestora

W dniu 30 marca 2017r. w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyły się rokowania mające na celu ustalenie przedsiębiorcy, którego planowane przedsięwzięcie gospodarcze na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów jej ustanowienia i na rzecz którego udzielone zostanie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wyniki

More

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Warsztatów Kreatywnych dla Partnerów DKM

W związku z działalnością Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego przedkładamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Warsztatów Kreatywnych dla Partnerów DKM. Poniżej w linku pełna treść zapytania ofertowego: Zapytanie_ofertowe_na_przeprowadzenie_Warsztatów_dla_DKM

More

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania pn. „Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie LSSE podstrefa Legnickie Pole 2”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania pn. „Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie LSSE podstrefa Legnickie Pole 2”. Szczegóły w linku poniżej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Legnickie Pole 2  

More

Protokół z otwarcia ofert – „Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie LSSE podstrefa Legnickie Pole 2”.

Protokół z otwarcia ofert – „Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie LSSE podstrefa Legnickie Pole 2”. Szczegóły poniżej w linku: protokół z otwarcia ofert Podstrefa Legnickie Pole 2

More

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dla postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie LSSE podstrefa Legnickie Pole 2”

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dla postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie LSSE podstrefa Legnickie Pole 2” Załącznik poniżej: odpowiedź na zapytanie.pdf

More

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie LSSE podstrefa Legnickie Pole 2”

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, prowadząc  postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składnia ofert na wykonanie roboty budowlanej pn. „Rozbudowa sieci

More

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania pn. „Budowa odcinka drogi wewnętrznej na terenie LSSE podstrefa Legnickie Pole 2 (dz nr 5/29 i 5/32)”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania pn. „Budowa odcinka drogi wewnętrznej na terenie LSSE podstrefa Legnickie Pole 2 (dz nr 5/29 i 5/32)”. Poniżej w linku szczegóły zawiadomienia: zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

More

Zaproszenie dla przedsiębiorców do rokowań – grudzień 2016. Rokowania podstrefa Krzywa

Zaproszenie przedsiębiorców do rokowań – grudzień 2016. Rokowania podstrefa Krzywa. Poniżej w linku szczegóły ogłoszenia: zaproszenie-do-rokowan_grudzien-2016