Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

BIP Procedury

Procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie LSSE oraz nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Strefie

Przetarg łączny

 1. list intencyjny inwestora
 2. publiczne zaproszenie do przetargu na zakup ziemi i uzyskanie zezwolenia na działalność na terenie LSSE
 3. wykup Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu i wpłata wadium przetargowego
 4. składanie ofert przetargowych
 5. analiza ofert przez Komisję Przetargową i wyłonienie zwycięskiego podmiotu
 6. dotyczy inwestorów spoza Unii Europejskiej: uzyskanie zezwolenia na zakup ziemi w Polsce przez obcokrajowców z MSWiA
 7. przekazanie praw własności do nieruchomości i wręczenie zezwolenia na działalność na terenie LSSE

 

Rokowania

 1. list intencyjny inwestora
 2. publiczne zaproszenie do rokowań na uzyskanie zezwolenia na działalność na terenie LSSE
 3. wykup Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań
 4. składanie ofert na rokowania
 5. analiza ofert przez Komisję Rokowań i wyłonienie zwycięskiego podmiotu
 6. wręczenie zezwolenia na działalność na terenie LSSE

 

Procedury mogą zostać zakończone w ciągu 30 – 70 dni.

Metryczka

Opublikował:
Data opublikowania:
Utworzył:
Data utworzenia:
Ilość odsłon:
372930total sites visits.
Podmiot: