Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz..1198)

oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie

Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67 poz. 619) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo

informacje o firmie Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz informacje o najnowszych wydarzeniach

w Strefie. Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu!

Redaktor biuletynu informacji publicznej:

Joanna Rybak – Specjalista ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
tel. (076) 727 74 97
tel.: +48 887 691 738
rybak@lsse.eu

Instrukcja korzystania

Powrót do strony głównej serwisu LSSE możliwy jest przez kliknięcie logotypu w górnej części ekranu, po

lewej stronie.

Powrót do strony głównej biuletynu informacji publicznej możliwy jest przez kliknięcie w zakładkę

INFORMACJE znajdującą się w pionowym menu po prawej stronie biuletynu.