Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz..1198) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67 poz. 619) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo informacje o firmie Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz informacje o najnowszych wydarzeniach w Strefie. Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu!