Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Zawiadomienie o wyborze nabywcy nieruchomości w podstrefie Polkowice

W dniu 05 czerwca 2019 r. zatwierdzony został wynik postępowania przetargowego w sprawie zbycia składnika aktywów trwałych – nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie numer4 miasta Polkowice, woj. dolnośląskie, na którą składa się działka oznaczona numerem 128/20 o powierzchni 1,8140 ha, położona na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, objęta księgą wieczystą numer LE1U/00031205/7  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubinie, w którym jako nabywca nieruchomości wyłoniony przedsiębiorca Marek Pasierbski prowadzący działalność gospodarczą pn. TEAM Marek Pasierbski ul. Wrocławska 56, 55-095 Długołęka.