Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Dnia 18 czerwca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Poniżej Przedstawiamy aktualny skład Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Prezes Zarządu – Witold Lech Idczak

Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Sadowski

Wiceprezes Zarządu – Adam Babuśka