Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Zawiadomienie o odstąpieniu od rokowań

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jako Zarządzający Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną („Zarządzający Strefą”)
w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

(Dz.U. Nr 254, poz. 2543 z późn. zm.) – „rozporządzenie”

ZAWIADAMIA O ODSTĄPIENIU OD ROKOWAŃ

do których zaproszenie zostało opublikowane w Pulsie Biznesu w wydaniu z dnia 9 stycznia 2018 roku, a mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, którego planowane przedsięwzięcie gospodarcze na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej („Strefa”) w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów jej ustanowienia i na rzecz którego udzielone zostanie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej („rokowania”).

Uzasadnieniem odstąpienia od rokowań jest przesłanka, o której mowa w § 9 pkt. 1 pkt 2) rozporządzenia, tj. obarczenie rokowań wadą prawną uniemożliwiającą wydanie zezwolenia – z uwagi na złożenie przez oferenta do rokowań oferty obejmującej realizację, m.in., przedsięwzięcia inwestycyjnego na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej („Strefa”) Podstrefa Głogów – na nieruchomości oferenta uprzednio włączonej do Strefy w trybie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, w obrębie której oferent realizuje inwestycję objętą poprzednio udzielonym na rzecz oferenta zezwoleniem.