Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie wniosku w ramach konkursu RPO WD

Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami do konkursu ogłoszonego w ramach:  Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny – OSI.

Więcej szczegółów w załączniku poniżej.

Zaproszenie do złożenia oferty  Inkubator

Zachęcamy do udziału w zapytaniu.