Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Zaproszenie do złożenia oferty dla roboty budowlanej pn. „budowa zatoki autobusowej na terenie LSSE podstrefa Legnica.”

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie roboty budowlanej pn. Budowa zatoki autobusowej na terenie LSSE podstrefa Legnica”.

Oferty należy składać do dnia 20.03.2019 do godziny 10.00 w siedzibie LSSE ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14, 59-220 Legnica, sekretariat.

Wszelkie niezbędne informacje zawarte są w załączonych warunkach zamówienia.

Warunki Zamówienia

załącznik nr 5 – przedmiar