Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Powiadomienie o wyniku rokowań – podstrefa Legnica

W dniu 5 lipca 2018r. Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników rokowań uruchomionych Uchwałą nr 57/2018 z dnia 21 maja 2018r. (dalej: „rokowania”) w celu ustalenia przedsiębiorców, których planowane przedsięwzięcia gospodarcze na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Legnica (dalej: „LSSE” lub „Strefa”) w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów ustanowienia Strefy.

W wyniku rokowań wyłoniona została i przyjęta oferta firmy

Faurecia Polska S.A.