Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Powiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu – podstrefa Krzywa

Wobec niezłożenia przez oferentów ofert do przetargu łącznego, mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, którego planowane przedsięwzięcie gospodarcze na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w największym stopniu przyczyni się do realizacji Planu rozwoju Strefy i który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy („przetarg”) oraz na rzecz którego zbyta zostanie, stanowiąca własność LSSE SA, nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 1,2777ha, obejmująca działki nr 256/61 i nr 256/62, Zarząd Spółki postanawia o zakończeniu przetargu bez wyłonienia oferenta.